Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

Adresa: Rruga Ulpiana U2, Nr. 48- 10000, Prishtinë Rexhep Mala str. 28A,
Innovation Centre Kosovo,Ground Floor,10000 Prishtina,Kosovo;

Aktivitetet:
» Rini
» Pjesëmarrje qytetare
» Të drejta të fëmijëve
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: 377 (0) 44 964 575, 38 712 336

E-mail: kyckosova@yahoo.com
kyckosova@gmail.com

https://kyc-ks.org/about/
https://www.facebook.com/kyckosov
a