Këshilli i Prishtinës për Marrëdhënie me Jashtë – KPMJ

Adresa: c/o CiviKos, Prishtine

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Barazi gjinore
» Integrime evropiane

Kontakt:
Tel: 044 940 600

E-mail: info@prishtinacouncil.org
e.morina@prishtinacouncil.org