Klubi Avokues për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kosovë (KAPAK)

Adresa: Rruga “Dardani”, Nr. 1/5 – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Ndihmë personave me nevoja të veçanta
» Të drejta të njeriut
» Avokim dhe lobim

Kontakt:
Tel: 0377 (0) 44 299 805

E-mail: kapak.ks@gmail.com