Instituti per Lidership, Menaxhim dhe Hulumtime (ILMH)

Adresa:
Rr. Bajram Kelmendi, 10000 Prishtine; Kosove

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Demokratizim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38344174325
E-mail: instituti.ilmh@gmail.com