Iniciativa per Zhvillim Lokal

Adresa:
Qendra e Kulturës, Fushë Kosove 10000

Aktivitetet:
» Tjera
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: +38343543663
E-mail: iniciativaperzhvillimlokal@gmail.com