Cultural Association Vakuum

Adresa:
St.UCK 284/5, 10000 Prishtinë

Aktivitetet:
» Rini
» Kulturë
» Trashëgimi

Kontakt:
Tel: +38349271524
E-mail: vakuum.org@gmail.com