Free Libre Open Source Software Kosova

Adresa:
Ganimete Terbeshi nr.2, Prishtinë

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Teknologji Informative (TI)

Kontakt:
Tel: info@flossk.org
E-mail: info@flossk.org