Shoqata e Kosovës per Marketing të Veshmbathjeve

Adresa:
Rr. Pashko Vasa 22,Prishtinë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Përkrahje Biznesit
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 044 880 820
E-mail: info@kosovoapparel.org