Forumi për zhvillim dhe Demokraci – FODEM

Adresa:
Rr. Bahri Kuqi 42000 Vushtrri

Aktivitetet:
» Demokratizim
» Të Drejta të Njeriut
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 044198485
E-mail: fodem.vu@hotmail.com