KosovaArs

Adresa:
Rr. Ibrahim Popovci, nr.80, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Rini
» Kulturë
» Të Drejta të Fëmijëve

Kontakt:
Tel: +38649436855
E-mail: kosovaars@hotmail.com