Center for Education and Community Development – Friends

Adresa:
Qendra e Kulturës, kati III – Mitrovicë

Aktivitetet:
» Ndërtim të Paqes
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38649400006
E-mail: valbonaa.sadiku@gmail.com