Fondacioni për Mbrojtjen e Mjedisit (FMM)

Adresa: Rruga Kroi i bardhë, Nr. 72- 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Ambient
» Edukim dhe trajnime
» Hulumtime dhe analiza
» Avokim/ Lobim

Kontakt:
Tel: 38138754866

E-mail: fmm.epf@gmail.com