Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosovo)

Adresa: RR. Idriz Gjilani, Hyrja 4. nr.9, Prishtinë, Kosova

Aktivitetet:
» Zhvillim ekonomik
» Edukim/Trajnim
» Pjesmarrje qytetare
» Trashegimi Kulturore

Kontakt:
Tel: 38138754866

E-mail: rolandsylejmani@gmail.com, sali.shoshi@chwb.org, enes.toska@chwb.org, kosovo@chwb.org