Education for Development

Adresa: Rr.Migjeni nr.23/4 Prishtine

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Te drejta te Pakicave
» Te drejta te njeriut

Kontakt:
Tel: 044 530 712

E-mail: info@edkosovo.org