Down Syndrome Kosova (DSK)

Adresa: Rr Nazmi Mustafa Prishtinë

Aktivitetet:
» Ndihmë personave me nevoja të veçanta
» Ndihmë sociale dhe psikologjike
» Të drejta të njeriut

Kontakt:
Tel: 00381 (0) 38 610 715 & 044 185 685

E-mail: info@downsyndromekosova.org

http://www.downsyndromekosova.org/
https://www.facebook.com/dskosova
/