Domovik

Adresa: Cika Jovina 4/27 40000 Prishtine

Aktivitetet:
» Te drejta te femijeve
» Ndihme sociale dhe psikologjike
» Edukim/Trajnim
» Rini

Kontakt:
Tel: 049 699 890

E-mail: office@domovik.org

https://domovik.org/
https://www.facebook.com/NGODomovi
k