Education for Development and Cultural Outreach EDUCO

Adresa: Rr. Zahir Pajaziti nr.100, Prizren, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Trashëgimi Kulturore; 
» Kulture;
» Rini;

» Përfshirje Sociale

Kontakt:
Tel: +38349586202

E-mail: ojq.educo@gmail.com;

www.ojqeduco.org