DokuFest

Adresa:
Rr. Marlin Barleti / Qendra Europa, 20000 Prizren, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: 0038129233718
E-mail: info@dokufest.com