Bosnjaka Kosova i Dijaspore – Ustrajnost – Durchhalten

Adresa:
Rr. Jusuf Gervalla, nr.103, kati II, Prizren

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Ndërtim të Paqes
» Të Drejta të Pakicave

Kontakt:
Tel: 045295430
E-mail: fatir.berzati@gmail.com