EEKOS-Sani

Adresa:
Rr. Agron Bytyci nr 67 Prizren

Aktivitetet:
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 044 337 531
E-mail: sani_mumin@hotmail.com