Council for Peace and Tolerance

Adresa:
Rr. Mbretëresha Teuta, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Ndërtim të Paqes
» Demokratizim
» Të Drejta të Fëmijëve
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 147 536
E-mail: rexhep_lushta@hotmail.com