Dankos

Adresa:
Rruga: Dzona Kenedija b.b, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

Kontakt:
Tel: +381 (0) 69 2049 811
E-mail: nvodankos@gmail.com