Skip to main content
Projekat „Poboljšanje zaštite podataka i sajber bezbednosti u svim sektorima na Kosovu“ je jačanje kapaciteta zaštite podataka i sajber bezbednosti u javnom, privatnom i civilnom sektoru na Kosovu. Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Agencijom za informacije i privatnost i Institutom za tehnologiju i društvo (ITS). Kroz ovaj projekat biće obezbeđena specijalizovana obuka za službenike za zaštitu podataka, kao i razvijene smernice za zaštitu ličnih podataka za organizacije civilnog društva (OCD). Projekat takođe ima za cilj da sprovede opsežne kampanje podizanja svesti, da neguje jaku kulturu privatnosti podataka i digitalne bezbednosti. Kroz ove napore, projekat ima za cilj promovisanje vladavine prava, jačanje transparentnosti i povećanje odgovornosti u kosovskim institucijama. Ovaj projekat finansira MATRA program Ambasade Kraljevine Holandije na Kosovu.

DOKUMENTI