ČLANOVI TEMATSKIH GRUPA

U cilju identifikovanja glavnih izazova i nedostataka vezanih za sprovođenje Strategije i opšteg pravnog okvira koji se odnosi na povoljno okruženje za razvoj civilnog društva, Platforma CiviKos, uz podršku Programa angažovanja građana, partnerstvo između USAID-a i Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF), osnovala je četiri tematske grupe sa članovima organizacija civilnog društva na Kosovu i pojedincima iz neformalnih inicijativa koje deluju na Kosovu.

Tematska grupa 1

Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politika

Tematska grupa 2

Poboljšanje institucionalnog i pravnog okvira za finansiranje održivog razvoja programa i projekata organizacija civilnog društva od javnog interesa

Tematska grupa 3

Razvoj praksi i procedura za ugovaranje organizacija civilnog društva u pružanju javnih usluga

Tematska grupa 4

Povećanje volonterizma za programe od javnog interesa