Skip to main content
📍 Sot, ishim në takim me organizatat anëtare nga rajoni i Gjilanit për të bashkëbiseduar rreth shërbimit informues që Platforma Civikos e ofron për organizatat anëtare dhe se si mund të sofistikohet më tutje ky shërbim ndaj anëtareve.
📝 Sekretariati i Platforma Civikos do të vazhdoj takimet me organizatat nga rajone e tjera, për të marrë inputet e tyre rreth përmirësimit të shërbimit informues.
🤝 Ky aktivitet mbështetet nga Granti Institucional në kuadër të SMART Balkans.