Skip to main content

Raporti pasqyron të gjeturat nga monitorimi i zbatimit të objektivave të Strategjisë gjatë vitit 2022.

Këndvështrim i Sekretariatit të Platforma Civikos. Raportin e gjeni këtu.

Ky raport është realizuar në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili implementohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë USAID Kosovo. Platforma Civikos është partnere e KCSF në realizimin e këtij aktiviteti.