VISTA

Adresa: Rruga “Rexhep Krasniqi” 65, Prishtinë

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Barazi Gjinore
» Të drejta të Fëmijëve
» Hulumtime dhe Analiza

Kontakt:
Tel: 044 130 742

E-mail: vista_kos@yahoo.com