Svet Andjela

Adresa:
Kolašinska 4/9, Mitrovica

Aktivitetet:
» Rini
» Përfshirje Sociale
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 45 391 661
E-mail: office@svet-andjela.com; svetandjela@yahoo.com