Me dorë në zemër (MDNZ)

Adresa:
Rruga e Tiranes, Lagjja e Boshnjakeve

Aktivitetet:
» Rini
» Demokratizim
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 589 244
E-mail: medorenezemer@yahoo.com