Shoqata per Personat e Verbër dhe me Shikim të Demtuar Drita Jone

Adresa:
Gjergj Kastrioti Skenderbeu 42000 Vushtrri Kosove

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Demokratizim
» Të Drejta të Njeriut
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

Kontakt:
Tel: +38344976795
E-mail: shpvshd@hotmail.com