Civil Development Organisation

Adresa:
Vellezerit Dragaj, p.n 40000 Mitrovicë

Aktivitetet:
» Transparence
» Demokratizim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 049 301 400, 049 146 983
E-mail: civil.development.ngo@gmail.com, merita_mripa@hotmail.com