Rrjeti Informativ Alterativ RrIA

Adresa:
Bill Klinton Qendra Tregetare nr 5 Prishtinë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Trashëgimi Kulturore
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: 044 110 901
E-mail: deaniber@gmail.com