Rrjeti i Organizatave te Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase te Kosoves

Adresa: Rr. UÇK, K-14, Përdhesë, nr. 1A-1, Prishtinë, Kosovë.

Aktivitetet:
» Avokim dhe lobim
» Barazi gjinore
» Perkrahje biznesit

Kontakt:
Tel: 044 211 905 038 / 735 – 991

E-mail: info@rrograek.org
rrograek@gmail.com
agushishpresa@yahoo.com

http://rrograek.org/
https://www.facebook.com/Network-of-Roma-Ashkali-and-Egyptian-Womens-Organizations-of-Kosovo-227074980655541
/