Qendra per Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekesore – QHPSM

Adresa:
Rr. Teodor Muzaka, Mati 1, Blloku C, Hyrja B, Nr.04&05, 10000 Prishtine, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: +38345222368
E-mail: qhpsm1@gmail.com