Instituti EDUTASK

Adresa:
Rr.Garibaldi, Hurja 2, Kati 4, Nr.15, 10000 Prishtine, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Tjera
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Kulturë

Kontakt:
Tel: 38345379040
E-mail: info@edu-task.com