Qendra për Etikë, Transparencë dhe Integritet

Adresa:
Rr, Bedri Pejani 7/1 10000 Prishtinë

Aktivitetet:
» Transparence
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 44 507 400
E-mail: hasanp@gmail.com