Progress Integration and Multiethnic Equity

Adresa:
Rruga “7 Shtatori” Mitrovicë e Veriut

Aktivitetet:
» Transparence
» Integrime Europiane
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: 049 311 963
E-mail: primengo@gmail.com, arta.rexhepi@yahoo.com