Gjuvljano Mangipe

Adresa:
Adem Voca, Mahalla e Romeve Mitrovice

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Pakicave
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 049427826
E-mail: info@gjuvljano-mangipe.com