Partners Kosova Center for Conflict Management – Partners K

Adresa:
Rr. 28 Nentori, BB1/2, H3, Nr.3, Prishtine 100000, Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Rini
» Ndërtim të Paqes
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim të OJQve
» Të Drejta të Pakicave
» Kulturë
» Të Drejta të Njeriut
» Përkrahje Biznesit
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 38349608119
E-mail: partnerskosova@gmail.com