DOKUMENTET

Këtu mund të gjeni dokumente lidhur me Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.