BOARD

Head of the Board

Taulant Hoxha

KCSF

taulant.hoxha@kcsfoundation.org
Board Member

Ariana Qosaj Mustafa

KIPRED

ari.qosajmustafa@gmail.com
Board Member

Bujar Kadriu

Shoqata e të Verbërve të Republikës së Kosovës

bujarkadriu@hotmail.com
Board Member

Feride Rushiti

QKRMT

krct_org@yahoo.com
Board Member

Iliriana Gashi

Women for Women

iliriana.g@k-w4w.org
Board Member

Luljeta Demolli

Qendra Kosovare për Studime Gjinore

luledemolli@gmail.com
Board Member

Petrit Tahiri

KEC

ptahiri@kec-ks.org
Board Member

Zana Hoxha

Artpolis

zanahkrasniqi@gmail.com