OJQ Environment & Youth Capacity Development – EYCD

Adresa:
Rr. William Walker, K-Group building office no 7; 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Rini
» Mjedis
» Punësim
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: +38344676081
E-mail: ngo.eycd@gmail.com