Levizja për Bashkim dhe Progres

Adresa: Rr.Mark Dizdari 2-6, HY.3,11 Prishtine / Hyvzi Sylejmani Drenas

Aktivitetet:
» Ndihme personave me Nevoja te Vecanta
» Te drejta te njeriut
» Kulture
» Demokratizim
» Avokim dhe lobim

Kontakt:
Tel: 044 345-872

E-mail: sefedinramaj1@outlook.com