Lëvizja FOL

Adresa: Rruga Andrea Gropa, Nr. 35 – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Transparencë dhe llogaridhënie e institucioneve publike
» Politikat anti-korrupsion
» Politikat në prokurim publik

Kontakt:
Tel: (0)49716500, 044131542

E-mail: info@levizjafol.org

https://levizjafol.org/en
https://www.facebook.com/fol.levizj
a