International Progressive Education – IPE

Adresa: P.O Box 37, 10000 Prishtina, Kosovë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Pjesmarrje qytetare
» Rini
» Hulumtime/Analiza

Kontakt:
Tel: 37744403504

E-mail: ipeks@ipeks.org