Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime ICHAT

Adresa: Rr. Tringë Smaili, Nr. 40-/1, 10000 Prishtinë

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Edukim/Trajnim
» Rini

Kontakt:
Tel: 37744659662

E-mail: institutichat@gmail.com

https://ichat-rks.org/?lang=en
https://www.facebook.com/ICHAT-Instituti-Cil%C3%ABsor-p%C3%ABr-Hulumtime-Analiza-dhe-Trajnime-726356987441563/