Integra

Adresa: Rruga Rrustem Statovci, Objekti 2, kati III – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: 038 246 717
E-mail: info@ngo-integra.org & ngo_integra@yahoo.com kushtrim.koliqi@ngo-integra.org

www.ngo-integra.org