7 Arte

Adresa:
Rruga: Sheshi Mehe Uka, kati VI, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Rini
» Mjedis
» Kulturë
» Trashëgimi Kulturore

Kontakt:
Tel: +386 (0) 49 211 771
E-mail: shtatearte@yahoo.com