Instituti Kosovar i Edukimit Cilesor

Adresa:
Rruga “Muharrem Fejza” p.n., Lagja e Matit, 1 0000 Prishtine, Kosovo

Aktivitetet:
» Shkencë
» Edukim/Trajnim
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 38344277754
E-mail: institutikec@gmail.com