Iniciativa për Progres (INPO)

Adresa:
Rruga Ahmet Kaqiku, Nr. 35 – 70000, Ferizaj

Aktivitetet:
» Transparence
» Hulumtime dhe Analiza
» Demokratizim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +381 (0) 290 329 400
E-mail: info@inpo-ks.org